Wypłacono przychody netto z transakcji z 60 tygodnia

Dzisiaj (29 października 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera sześćdziesiąte przychody netto z transakcji.


W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 36 479,83 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 7 295,97 EUR lub 41,203851063844 ETH (przy obecnym kursie 177,07 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 924 176 189 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 924 176 189 tokenów BNK. W sumie wydano 10 924 176 189 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000037718039649685 ETH (0,0000006678733280769680 EUR) na 1 token BNK.