Wypłacono przychody netto z transakcji z 35 tygodnia

Dzisiaj (5 maja 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzydzieste piąte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 108017,60 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 21 603,52 EUR lub 33,51981238 ETH (przy obecnym kursie 644,50 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 923 550 139 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 923 550 139 tokenów BNK. W sumie wydano 10 923 550 139 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000030685822789113 ETH (0,00000197770127875831 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 564 nowych użytkowników, czyli z 850 085 do 853 649.