Wypłacono przychody netto z transakcji z 34 tygodnia

Dzisiaj (27 kwietnia 2018 r.) Bankera wypłaciła posiadaczom tokenów Bankera trzydzieste czwarte przychody netto z transakcji.

W zeszłym tygodniu SpectroCoin wygenerował 96 332,88 EUR przychodów netto z transakcji. 20% tej kwoty zostało rozdzielone między posiadaczy tokenów Bankera. Wyniosło to 19 266,58 EUR lub 36,50078675 ETH (przy obecnym kursie 527,84 EUR za 1 ETH). Całkowita liczba pozostałych pre-ICO oraz ICO tokenów BNK to 10 000 000 000 oraz 923 550 139 tokenów BNK, które zostały rozdystrybuowane do końca zeszłego tygodnia w postaci premii, nagród (za tłumaczenia, promocję itp.) oraz wynagrodzeń dla niektórych doradców. Na tokeny przydzielone zarządowi i doradcom wydano 923 550 139 tokenów BNK. W sumie wydano 10 923 550 139 tokenów BNK. Z uwagi na to, że udział w przychodach netto z transakcji jest alokowany wyłącznie na wyemitowane tokeny (a nie na łączną możliwą podaż w perspektywie długoterminowej), każdemu posiadaczowi BNK przydzielono 0,0000000033414765610654 ETH (0,00000176376498799276 EUR) na 1 token BNK.

Warto również wspomnieć, że w ciągu ostatniego tygodnia społeczność SpectroCoin powiększyła się o 3 934 nowych użytkowników, czyli z 846 151 do 850 085.