Logo blogu Bankera
Pasek menu
Logo blogu BankeraPRZEJDŹ DO BANKERA
Szukaj w blogu Bankera

Przegląd miesięczny: październik

Październik był ekscytującym miesiącem dla naszego zespołu. Najważniejszym wydarzeniem tego miesiąca było udostępnienie usługi dedykowanego IBAN w SpectroCoin. Można to uznać za główną część integracji pomiędzy Bankerą a SpectroCoin, która w dłuższej perspektywie zapewni klientom SpectroCoin większy dostęp do tradycyjnych kanałów płatności.

Co zrobiono w październiku?

Po pierwsze, udostępniliśmy funkcję dedykowanego międzynarodowego numeru konta bankowego (IBAN) w SpectroCoin. Wszyscy użytkownicy SpectroCoin mogą teraz otrzymać dedykowany IBAN na swoje imię i nazwisko. Ta nowa funkcja umożliwia wysyłanie i otrzymywanie środków na/z dowolnego konta bankowego w Europie.

 

7 października odbyła się konferencja BALTIC AML FORUM 2020, poświęcona tematyce zarządzania ryzykiem i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Konferencja była doskonałą okazją dla naszego zespołu ds. zgodności do wzbogacenia swojej wiedzy, wymiany najlepszych praktyk z innymi interesariuszami, w tym regulatorami i dostawcami usług. Wierzymy, że konferencja przyczyni się do wzmocnienia naszego wizerunku jako lidera fintech w regionie, jak również w całej Europie.

 

Odnośnie marketingu, nadal wzmacniamy kampanie marketingowe Bankera i SpectroCoin, koncentrując się na zwiększeniu reklamy i zasięgu.

Czego się spodziewać w listopadzie?

W listopadzie planujemy dokonanie pierwszej transakcji kartą Bankera i wkrótce rozpoczniemy oferować karty naszym klientom. Zamówienia kart będą realizowane na platformie bankowości internetowej Bankera.

 

W tym miesiącu rozpoczniemy również testowanie natychmiastowych płatności SEPA. Jeśli testy zakończą się sukcesem, spodziewamy się, że udostępnimy płatności SEPA dla wszystkich klientów Bankera w pierwszym kwartale 2021 roku.

 

Jeśli chodzi o SpectroCoin, to do końca tego roku planujemy udostępnić giełdę kryptowalutową SpectroCoin Exchange, obecnie znaną jako Bankera Exchange. Dzięki tej zmianie, SpectroCoin będzie obejmował wszystkie produkty związane z kryptowalutami. 

 

Mamy również interesujące wieści dotyczące par handlowych. Użytkownicy SpectroCoin Exchange mogą spodziewać się nowych par handlowych z walutami tradycyjnymi, a także planujemy zaoferować dodatkowe kryptowaluty i tokeny w SpectroCoin. Przewidujemy, że plany te zostaną zrealizowane do końca roku.

 

Równolegle kontynuujemy prace nad portfelem mobilnym Bankera oraz innymi ważnymi projektami. Aby dowiedzieć się więcej, śledź nas na głównych kanałach mediów społecznościowych.

3 listopad, 2020

Logo blogu Bankera