Logo blogu Bankera
Pasek menu
Logo blogu BankeraPRZEJDŹ DO BANKERA
Szukaj w blogu Bankera

Przedstawiamy zaktualizowany token Bankera

W przyszłym tygodniu zamierzamy udostępnić zaktualizowaną wersję tokena Bankera, aby uczynić go zgodnym ze standardem ERC-20 zamiast obecnego ERC-223, jak również ograniczyć podaż do zaledwie 10 000 000 tokenów. Spodziewamy się, że ta zmiana przyczyni się do lepszego przyjęcia i popularności tokena Bankera. W tym wpisie wyjaśnimy główne właściwości zaktualizowanego tokena Bankera (dalej będziemy go nazywać BNK-20), co stanie się z obecnymi tokenami Bankera (dalej będziemy go nazywać BNK-223) i jakie możliwości dla Bankera otwiera ta zmiana.

W przeciwieństwie do obecnego oryginalnego tokena BNK-223, który jest oparty na standardzie ERC-223 (zaawansowana wersja ERC-20), zaktualizowany token BNK-20 jest oparty na standardzie ERC-20. Decyzja ta została przyjęta w związku z obecnymi trendami, ponieważ w świecie kryptowalut nadal używa się ERC-20 jako dominującego standardu dla tokenów Ethereum. Poprzez posiadanie tokena opartego na standardzie ERC-20, będziemy mogli umieścić go na różnych zdecentralizowanych giełdach (DEX) i zdecentralizowanych projektach finansowych (DeFi), takich jak Uniswap, 1inch i innych. To nie tylko zapewni większą widoczność tokena i projektu Bankera, ale także zwiększy płynność i punkty cenowe dla tokena Bankera oraz umożliwi wykorzystanie tokenów BNK-20 w pulach płynności (ang. liquidity pools).

 

Jeszcze jedną zmianą jest to, że ograniczymy całkowitą podaż tokenów BNK-20 do 10 000 000. Jest kilka powodów na to. Po pierwsze, zmniejszy to teoretyczny próg zbiórki (tzw. hard cap) i wyeliminuje potencjalne pytania dotyczące tokenów Bankera, które mogą być „wykute” (ang. minted) lub/i wyemitowane w przyszłości. Po drugie, łatwiej będzie prowadzić działalność animatora rynku (ang. market maker) i zapewnić płynność, gdyż obecnie nawet niewielkie wzrosty notowań mogą powodować zmiany o kilka punktów procentowych, co stwarza warunki do arbitrażu i i czyni animowanie rynku tokena BNK-223 niemożliwym. Dlatego też większa liczba animatorów rynku zapewni większą płynność tokenów BNK-20.

 

Adres kontraktu oryginalnego tokena BNK-223 na blockchain ethereum jest 0xc80c5e40220172b36adee2c951f26f2a577810c5, natomiast adres kontraktu zaktualizowanego tokena BNK-200x7707aAdA3Ce7722Ac63B91727DAF1999849F6835.

„Spalanie” i zmniejszanie podaży

Tygodniowe dochody przypisane tokenom BNK-20 będą wykorzystywane do odkupu i spalania tokenów BNK-20, co zmniejszy podaż tokenów BNK-20 i potencjalnie przyczyni się do zwiększenia ich wartości w dłuższym okresie.

 

Na przykład, jeżeli tygodniowy dochód netto (WR) wynosi 1 000 000 EUR, a 3 000 000 000 lub 30% wszystkich pozostałych tokenów BNK-223 zostało zamienionych na 3 000 000 tokenów BNK-20, pozostanie 7 000 000 000 tokenów BNK-223 oraz 3 000 000 tokenów BNK-20, które zostały wykute (wyemitowane). W związku z tym 700 000 EUR (70% z 1 000 000 EUR) zostanie rozdzielone jako cotygodniowy dochód netto pomiędzy posiadaczy tokenów BNK-223 (tak samo jak obecnie), natomiast 300 000 EUR (30% z 1 000 000 EUR) zostanie przeznaczone na odkupienie tokenów BNK-20 na rynku w celu ich spalenia. Obrazuje to poniższy schemat:

 

 

Co więcej, obecna podaż tokenów BNK-223 wynosi 10 924 176 189, a stosunek wymiany między BNK-20 i BNK-223 wynosi 1:1000. Oznacza to, że emitując BNK-20, spalimy (usuniemy z podaży) 924 176 189 tokenów BNK, co stanowi prawie 8,5% wszystkich pozostających w obrocie tokenów BNK-223.

Co się stanie z tokenem BNK-223?

Nic. BNK-223 będzie nadal działał tak jak do tej pory, a posiadacze tokenów będą nadal otrzymywać cotygodniowe dochody, tak jak zawsze. Jednakże posiadacze tokena BNK-223 będą mogli wymienić go na BNK-20 po kursie 1:1000 w SpectroCoin. Token BNK-20 może być również traktowany jako 1000 wrapped tokenów BNK-223. Cotygodniowy dochód z obecnych tokenów BNK, które zostaną usunięte z podaży w zamian za tokeny BNK-20, zostanie wykorzystany do odkupienia i spalenia tokenów BNK-20, zmniejszając z czasem ich podaż.

Co dalej?

Po udostępnieniu BNK-20 rozpoczniemy tworzenie puli płynności na różnych zdecentralizowanych giełdach, aby zapewnić większą płynność tokena BNK-20. Przeanalizujemy również opcje na giełdach scentralizowanych (CEX), które były ograniczone ze względu na brak możliwości tworzenia rynku.

 

Krótko mówiąc, aktualizacja powinna sprawić, że:

  • token BNK-20 będzie bardziej widoczny i dostępny dla większej liczby handlowców i inwestorów dzięki notowaniom na nowych giełdach zdecentralizowanych i scentralizowanych
  • tworzenie rynku dla BNK-20 będzie łatwiejsze, co spowoduje większą płynność
  • ogólna podaż BNK-20 będzie się z czasem zmniejszać, przez co stanie się deflacyjna
  • pojawią się nowe możliwości zarabiania na posiadaniu BNK-20 i dostarczaniu jej do puli płynnościowych.
     

Wszystko to w dodatku do już istniejących funkcji tokena BNK-20:

  • Niższe oprocentowanie krypto kredytów w SpectroCoin Loans
  • Zniżki za otwarcie konta firmowego w Bankera
  • Darmowy handel parami tokenów Bankera na giełdzie SpectroCoin Pro.

15 luty, 2022

Logo blogu Bankera