Logo blogu Bankera
Pasek menu
Logo blogu BankeraPRZEJDŹ DO BANKERA
Szukaj w blogu Bankera

Dlaczego Twoje fundusze są bezpieczne u nas?

W czasach burzliwych, takich jak obecne, jednym z głównych zmartwień obywateli jest bezpieczeństwo ich środków przechowywanych w instytucjach finansowych. Podczas gdy tradycyjna koncepcja bankowości opartej na zasadzie rezerwy cząstkowej jest znana większości użytkowników detalicznych, jej alternatywa, model bankowości opartej na zasadzie pełnej rezerwy, jest mniej popularna w praktyce. Mimo to niektórzy ekonomiści, zwłaszcza reprezentujący szkołę austriacką, popierają system bankowy oparty na zasadzie pełnej rezerwy w czasie kryzysu, np. laureat Nagrody Nobla Milton Friedman popierał ideę, by konta bieżące były zgodne z wymogiem zachowania pełnej rezerwy (Friedman, 1959).

Bankera przechowuje środki w formacie elektronicznym, co przypomina bankowość opartą na zasadzie pełnej rezerwy, która w niestabilnych czasach może być atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych kont bankowych. W tym wpisie chcielibyśmy dokładniej wyjaśnić, jak działa ten model.

Co to jest pieniądz elektroniczny?

W praktyce pieniądz elektroniczny (e-pieniądz) jest po prostu elektroniczną reprezentacją pieniądza tradycyjnego używanego do jego zabezpieczenia. Za każdym razem, gdy emitowany jest e-pieniądz, instytucja pieniądza elektronicznego (EMI) odkłada i zabezpiecza tę samą kwotę środków. Pomaga to zapewnić, że instytucja ta jest w stanie zwrócić środki swoim klientom, gdy ci chcą je wypłacić z konta (lub legalnie wykupić swój e-pieniądz). Ponieważ środki klientów służące do zabezpieczenia e-pieniądza muszą być zabezpieczone i chronione, mogą one być przechowywane wyłącznie w formie gotówki, jej ekwiwalentów (krótkoterminowych wpłat w bankach i banku centralnym) lub obligacji o wysokiej płynności.

Safeguarding of clients funds: fractional banking vs full-reserve banking

Twoje pieniądze w portfelu Bankera są e-pieniądzem, ponieważ platforma Bankera jest zarządzana przez Era Finance Ltd., autoryzowanego pośrednika UAB Pervesk, spółki posiadającej licencję Instytucji Pieniądza Elektronicznego i nadzorowanej przez Bank Litwy. W związku z tym środki są chronione zgodnie z wyżej wymienionymi wymogami.

Rozpatrzmy kilka przypadków, które pokazują, jak z punktu widzenia klienta różnią się bankowość oparta na zasadzie rezerwy pełnej i rezerwy cząstkowej.

Przykład #1: Co się stanie, jeśli wszyscy klienci będą chcieli odzyskać swoje pieniądze?

Sytuacja, gdy duża liczba klientów wypłaca pieniądze z banku, nazywana również paniką bankową.

 

Bankowość oparta na rezerwie cząstkowej w przypadku paniki bankowej

 

Banki z rezerwą cząstkową są narażone na ryzyko paniki bankowej, ponieważ nie dysponują środkami klientów gotowymi do wypłaty. Jeżeli jednak portfel kredytowy banku jest w dobrym stanie (większość kredytów jest spłacana w terminie itp.), bank centralny będzie działał jako pożyczkodawca ostatniej instancji i udzieli bankowi kredyt, aby utrzymać go płynność.

 

Nie zawsze jednak tak jest, zwłaszcza w czasie kryzysu finansowego. W czasie kryzysu banki działające w systemie rezerwy cząstkowej nie są w stanie zwrócić pieniędzy swoim klientom, ponieważ są one już wykorzystane do udzielenia kredytów. Nawet jeśli stosunek udzielonych kredytów do wpłat jest dobry, ich spłata zajmie dużo czasu, więc bank stanie w obliczu kryzysu płynności, a klienci nie będą mogli wypłacić swoich środków. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn upadłości banków, które są uzależnione od pomocy rządowej lub nawet dofinansowania.

 

Bankowość oparta na pełnej rezerwie lub e-pieniądz w przypadku paniki bankowej

 

W bankowości opartej na zasadzie pełnej rezerwy środki klientów nie są udzielane. Pieniądze są chronione i przechowywane w formie aktywów płynnych, takich jak gotówka lub jej ekwiwalenty, dzięki czemu w razie paniki bankowej wszyscy klienci będą mogli wypłacić swoje środki.

Przykład #2: Co się stanie, jeśli instytucja finansowa postanowi zakończyć działalność?

Bankowość oparta na rezerwie cząstkowej w przypadku zakończenia działalności

 

 

W bankowości opartej na rezerwie frakcyjnej klienci mogą mieć trudności z otrzymaniem zwrotu środków w krótkim czasie lub mogą nigdy nie odzyskać pełnej kwoty, ponieważ ich środki są pożyczane. W przypadku zamknięcia banku, klienci mogą odzyskać swoje pieniądze dopiero po spłaceniu kredytów lub wykupieniu ich przez kogoś innego (np. inny bank). W niektórych jurysdykcjach klienci mogą być chronieni przez systemy ubezpieczeń wpłat, ale ubezpieczenie to jest ograniczone do określonej kwoty.

 

Bankowość oparta na pełnej rezerwie w przypadku zakończenia działalności

 

W systemie bankowości opartej na pełnej rezerwie klienci mogliby odzyskać swoje pieniądze do ostatniego centa, ale ostatecznie instytucja finansowa pozostałaby pusta i zmuszona do zamknięcia. Warto pamiętać, zwłaszcza w przypadku instytucji pieniądza elektronicznego, że nawet jeśli będzie ona musiała zakończyć swoją działalność z powodu niemożności zapłacenia rachunków, środki klientów są nadal chronione i nigdy nie mogą być ruszone. Instytucje emitujące pieniądz elektroniczny nie mogą wykorzystywać środków klientów na własne potrzeby, dlatego też środki klientów są oddzielone od środków własnych instytucji finansowej.

 

Mamy nadzieję, że ten wpis na blogu pomógł zrozumieć pojęcie e-pieniądza i instytucji pieniądza elektronicznego. Jeśli jednak masz więcej pytań lub chcesz dowiedzieć się więcej na inny temat, skontaktuj się z nami za pośrednictwem Live Chat. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, a być może nawet poruszymy zasugerowany przez Ciebie temat we wpisie na blogu.

Źródła

Friedman, M. (1959), A Program for Monetary Stability, New York, Fordham University Press.

7 kwiecień, 2020

Logo blogu Bankera